Qada dan Qadar adalah dua konsep penting dalam agama Islam yang berkaitan dengan takdir dan kehendak Allah SWT terhadap segala […]